SVHW

Tijdens mijn stage heb ik gewerkt aan de website voor SVHW. SVHW is een organistatie die werkt aan het heffen en innen lokale belastingen en stelt de waarden voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) vast.

Ik heb voor deze site een statisch HTML bestand aangeleverd gekregen en heb deze omgezet naar een Wordpress thema.